Privacyverklaring

Get Citified is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik vind het belangrijk dat je inzicht hebt in hoe jouw persoonsgegevens verwerkt en beveiligd worden. Lees onderstaand goed door. Als je niet akkoord gaat, dien je deze website niet meer te gebruiken. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail. De privacyverklaring geldt voor de domeinen:

  • getcitified.nl
  • getcitified.com

Persoonsgegevens die Get Citified verwerkt

Get Citified verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Wanneer je een reactie plaatst bij een blogpost verstrek je bijvoorbeeld je naam, je e-maildres en je website. Dit stelt mij in de gelegenheid om contact met je op te nemen.

Daarnaast kunnen door middel van tracking cookies (zoals van Google Analytics, zie Cookies of vergelijkbare technieken die Get Citified gebruikt voor meer uitleg) ook de volgende gegevens worden verzameld: je locatie, je activiteiten op de website, je surfgedrag op andere websites, je ip-adres, je schermgrootte, je internetbrowser en het type apparaat dat je gebruikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een algemeen beeld te krijgen van de voorkeuren van mijn bezoekers, niet om individuele gebruikers te identificeren.

Get Citified publiceert nooit door jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Get Citified verwerkt

Get Citified heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Get Citified persoonsgegevens verwerkt

Get Citified verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: je te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, verzenden van een nieuwsbrief (indien je je hiervoor hebt ingeschreven), het verbeteren van de website en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang Get Citified persoonsgegevens bewaart

Get Citified bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een reactie onder een blogpost wordt bewaard zolang de blogpost op de website staat. Een e-mail wordt bewaard zolang deze nodig is om jouw te woord te staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Get Citified deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Get Citified blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Get Citified jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die Get Citified gebruikt

Get Citified gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Get Citified gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Get Citified cookies die jouw surfgedrag bijhoudt zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website van Veilig Internetten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of socialemediabedrijven. Zo maakt Get Citified gebruik van Google Analytics en Hotjar, waar ik door middel van tracking cookies inzicht kan krijgen in mijn bezoekers en hun gedrag op Get Citified. Ook sociale netwerken (Facebook, Pinterest, Twitter) laten cookies achter zodat je blogposts van Get Citified via de button kan delen op jouw eigen sociale media. Ten slotte maakt Get Citified gebruik van advertenties door middel van affiliate links van Booking.com. Cookies worden hierbij gebruikt om na te gaan dat jij via Get Citified op de website van de adverteerder terecht bent gekomen, een transactie hebt gedaan en ik dus een vergoeding moet krijgen. Dit staat altijd duidelijk aangegeven bij de desbetreffende blogpost. Uiteraard verkoop ik jouw persoonsgegevens niet door aan derden.

In mijn blogposts link ik regelmatig naar andere websites, zoals van restaurants of bezienswaardigheden. Als je op deze link klikt, bevind je je buiten Get Citified en heb ik geen inzicht meer in jouw privacy. Raadpleeg daarvoor het privacybeleid van de desbetreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Get Citified en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Get Citified van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar mij mailen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Get Citified wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Get Citified persoonsgegevens beveiligt

Get Citified neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het SSL-certificaat op de website zorgt voor een beveiligde verbinding en een veilige overdacht van gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Deze verklaring kan te allen tijde worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer mijn werkwijze veranderd. Deze wordt gepubliceerd op de website.

Write A Comment